Meetbare resultaten

 

Periodiek wordt middels een vragenlijst de tevredenheid en effectiviteit van de sessies en begeleiding getoetst.

Zowel de tevredenheid, de effectiviteit en de aanbeveling scoren ruim boven de 8.